Avvänjning 2021

Förra året hade vi en annorlunda avvänjning av föl från ston, av olika anledningar.

Vi har länge förespråkat en sen avvänjning av föl, för att efterlikna så som hästar naturligt gör. Forskning visar att i det vilda vänjer stona av fölen från diande ca två månader innan stoets nya föl ska komma, är stoet inte dräktigt så kan fölet få fortsätta gå med sin mamma och dia. Detta har vi flera exempel på under våra år som uppfödare, både att stona vänjer av själv och att icke dräktiga ston låter fölen gå kvar och dia.

Under familjens mer än 40 år som uppfödare har vi provat olika varianter för avvänjning, alltifrån att vänja av från en dag till en annan till att under några veckor ha sto och föl åtskilda halva dygnet för att sedan separera på heltid och då långt ifrån varandra så att dom inte hör eller ser varandra, detta gör vi alltid när fölet är minst 8 månader gammalt.

Förra året provade vi då en annorlunda variant, det blev en extra sen avvänjning (i slutet av april- början på maj), då var våra föl ungefär nio och tio månader gamla. Vi valde då att vänja av genom att flytta stona till en hage intill, med ett enkelt staket emellan. Åringarna hade kvar en sällskapsdam som dom gått med sedan i somras och såg hela tiden sina mammor och kunde ha fysisk kontakt. Det blev någon rymning per dag, i ungefär tre dagar, sedan slutade fölen rymma. Det var överlag en stressfri och lugn avvänjning utan knappt ett enda gnägg, så denna variant ska vi absolut försöka få till även i år, då med lite bättre staket (brädstaket) så fölen ej kan rymma alls.

Lämna ett svar