Hästarna får vara hästar
Vi tror på att låta hästarna ha en så naturlig miljö som möjligt, därför går de flesta av våra hästar och ponnyer ute på lösdrift dygnet runt, året runt i hagar med varierande terräng och med tillgång till ligghallar. Vi har haft våra hästar på lösdrift sedan 1980-talet och vi tycker det är ett mycket bra sätt att hålla hästar. Under dessa år har vi sett att det ger hästarna bra förutsättningar för att hålla sig friska, bli harmoniska och bli fostrade av flocken. Genom lösdriftshållning tillgodoses hästens grundläggande behov av rörelse.
Trots detta får man inte glömma att hästar är individer och allt är inte svart eller vitt. Vi anpassar oss självklart efter individens olika behov. Trivs inte hästen med att gå på lösdrift hittar vi en lösning på det.

Fri tillgång på foder
För att tillgodose det andra av hästens grundläggande behov, att alltid söka föda, har alla hästar på vår gård fri tillgång på grovfoder, antingen i form av halm eller hösilage/hö beroende på hästens näringsbehov.
När det inte är betessäsong fodrar vi våra hästar manuellt två gånger dagligen med stora fodergivor så att det ska räcka till nästa fodertillfälle. På detta sätt har vi bra koll på alla hästars allmäntillstånd samt koll på att fodret håller en bra kvalitet. Vid behov görs även individuell utfodring av kraftfoder.

Flockliv
För att tillgodose det sista av hästens grundläggande behov, behovet av sällskap, går våra hästar i flockar med blandade åldrar. I unghästflockarna finns alltid en eller flera äldre hästar för att uppfostra de unga. De enda hästar som inte går i flock på Ängvaktartorp, är några av våra äldre hingstar, som helt enkelt inte trivs i flock. Istället har vi sett till att de har närhet till varandra genom att deras hagar gränsar till varandra. På detta sätt kan de leka på var sida av staketet.

En livsstil
Hästarna och livet på Ängvaktartorp är för oss en livsstil, hästarna är våra familjemedlemmar och vänner. Hos oss får hästarna bo även som pensionärer.
Vi lägger stor vikt vid att hästarna ska leva ett bra och harmoniskt hästliv och att dens grundläggande behov tillgodoses. Hästen ska med andra ord må bra och vara tillfreds med livet oavsett om den rids eller inte.