Sedan 2013 är Ängvaktartorp godkänd av Jordbruksverket som seminstation.
Vi driver en seminstation i mindre skala för tillfället bara för våra egna ston och inackorderade ston. 
Vår ansvariga seminveterinär är Göran Ström. Stationsansvarig och seminassistent är Hanna Blomkvist.

Under avelssäsongen 2022 har vi pga tidsbrist valt att endast ha våra avelshingstar till  våra egna ston på gården. Vi kommer alltså inte skicka semin eller ta emot några utomstående ston alls, vi hälsar er välkomna tillbaka 2023.