Lipizzaner

 

 

 

 

 

 


Vår avel med Lipizzaner
Vi på Ängvaktartorp har bedrivit uppfödning av lipizzaner sedan tidigt 1980-tal. Vi ser gärna att avelsmaterialet i Sverigeåretsuppfödare2013_ breddas, därför väljer vi ofta hingstar från utlandet.
På gården har vi några exemplar från stofamiljen 555 Generale, en stofamilj som vad vi vet inte finns representerad någon annanstans i världen i dagsläget.
Vi strävar efter att våra uppfödningar ska vara rastypiska enligt den barocka, kompakta modellen av lipizzaner och ha en mankhöjd mellan 150-155cm samt ha en hög ridbarhet.
Vi har i dagsläget runt 20 Lipizzaner på gården, varav sex avelsston, två egna avelshingstar samt övriga unghästar och ridhästar.
Oftast föds 2-5 lipizzanerföl om året hos oss på Ängvaktartorp.

2013 utsågs vi till Årets Uppfödare i Svenska Lipizzanerföreningen.

Samtliga av våra lipizzaner som vi använder i avel är registrerade i Svenska Lipizzanerföreningen/ASHR och är därmed godkända i Lipizzan International Federation (LIF).

Några hingstar vi tidigare använt i vår avel:
27 Pluto Breziqa II
Pluto VIII Roma
17 Pluto Ramon
Maestoso Belladona – 56

 

Lipizzanerhästen – en ras för att uppbära konungar
Över fyrahundra år av selektiv avel har gjort Lipizzanern till en av de äldsta kulturraserna i Europa. Det är en barockras framavlad för att ha de bästa förutsättningarna för den klassiska ridkonstens högsta nivå.
Förfäder till Lipizzanern är karsthästen, andalusier, neapolitaner, araber och äldre spanska hästraser.

Lipizzanerhästen är en kompakt muskulös häst som oftast är mellan 150-158cm i mankhöjd. Lipizzanern är oftast skimmel, men det förekommer även bruna och svarta hästar.057_dina
Hästen har en naturlig förmåga till koncentration med stor förmåga att utföra samlade rörelser ur den högre skolan och/eller stor uthållighet för ridning och körning. Lipizzanerhästens rörelser är stolta och kraftfulla men samtidigt långa, eleganta och i fullständig balans i skritt, trav och galopp. Bakbensaktionen skall vara kraftfull. Rörelserna kännetecknas av taktmässighet och ett uttalat svävmoment i de högre gångarterna.

Lipizzanerhästen kännetecknas av ett nobelt, starkt, och sensibelt psyke med en stark självbevarelsedrift.
Det är en härdig och tålig häst som dessutom är mycket lättfödd. Den ursprungliga uppfödningen på kalkrika, karga, steniga och kuperade marker har gjort hästarna starka och motståndskraftiga.
Rasen mognar utpräglat sent och är tidigast vid 6-7 års ålder fullt utvecklad. Den sena mognaden, som för övrig gäller såväl fysiskt som psykiskt ger hästar som i allmänhet uppnår mycket hög ålder.

Lipizzanern är en häst som är generös och ivrig men alltid mild, vänlig, tillgiven mot människan, lättlärd, samarbetsvillig och i stånd att klara stora påfrestningar.

Historia
Lipizzanerhästens  historia börjar redan 1580, då den österrikiske ärkehertigen Karl II, son till kejsar Ferdinand I, lät grunda ett stuteri i den lilla byn Lipica (i nuvarande Slovenien).
Syftet med stuteriet var att förse det habsburgska hovet med vagns- och ridhästar samt att leverera lämpliga hästar till den år 1572 grundade Spanska Hovridskolan i Wien.
Lipica ligger på den ogästvänliga och karga karztplatån där man tyckte att de rätta förutsättningarna för att få fram friska, snabba och uthålliga hästar fanns. Magert foder, hårt arbete och starka temperaturväxlingar var grundförutsättningarna.
Hästen var den tidens främsta statussymbol och lipizzanern visade sig värdig sin uppgift som ”le piédestal des Rois” att uppbära konungar!

Avelsmålen för lipizzanerhästar ser i stort sett likadan ut idag, mer än 400år senare.
Rasen har sex klassiska hingstlinjer; Maestoso, Favory, Conversano, Pluto, Neapolitano och Siglavy.