Träning av unghästar

0004_folmysI mån av plats tar vi emot unghästar för inackordering i lösdrift. För dessa hästar erbjuder vi också unghästträning i samma anda som vi tränar våra egna unghästar i.

Sociala, lugna och harmoniska hästar
På Ängvaktartorp är vi noga med att träna/hantera hästarna regelbundet från att de är föl, just med tanke på att de går på lösdrift. Som föl hanteras fölen dagligen i hagen, där vi vänjer fölet vid att lyfta på benen, bli berörd över kroppen, flytta sig för tryck osv. Vi tycker att har man lagt en bra grund som föl räcker det att följa upp med intensiva träningsperioder då och då för fortsatt utveckling av unghästen.
För oss är det viktigt att hästarna lär sig att komma bort ensamma från flocken och att umgås med enbart människor då och då, hästarna tränas även på att vara ensamma i stallet ifall de någon gång säljs till någon som kommer ha dem uppstallade.
Unghästarna går i flock där de får sitt sociala behov tillfredsställt genom att leka och busa med jämngamla, men det finns även några äldre hästar i flocken som uppfostrar unghästarna bra, vilket gör att de är lugna och harmoniska i umgänget med människor.

 

Riktlinjer för träning av våra unghästar
Detta är tänkt som riktlinjer, men anpassas självklart från individ till individ.

0-6månader:Hanna med fölen 2010
beröring på hela kroppen
lyfta hovar
flytta sig lätt för tryck
lätt att leda
kan stå uppbunden

1-2 år:
Samma som ovan +
transportvan
van att vara själv i stallet
vara själv med människan på promenader

2-3år:
Samma som ovanstående +
sadelvan
tränsvan
grundläggande longerad/tömkörd
Vi deltar regelbundet både med och utan häst på kurser för olika tränare som vi tycker har en intressant filosofi, för att vidareutbilda oss och hästarna.