Inackordering lösdrift

0015_oktI mån av plats tar vi emot inackorderingar i våra lösdrifter och på sommarbete. Vi erbjuder en välskött lösdrift mitt i mälardalen. Vi kan ta emot ditt dräktiga sto för inackordering hela året och ombesörja allt kring fölningen. Eftersom vi är en godkänd seminstation kan du också få ditt sto seminerat igen på plats.
Välkommen med din förfrågan!

 

Faciliteter
På gården finns idag:

 • 12 ligghallar i varierande storlekar med tillhörande stora hagar i varierad och kuperad terräng. I vinterhagarna finns foderbord och runt dessa finns hårdgjorda ytor så att hästarna står torrt året runt
 • Ett stall med 5 boxar (fölningsboxar/sjukboxar), skötselplatser för fyra hästar, kameraövervakning, spolplats för häst, uppvärmd sadelkammare och fikarum
 • Ett luftigt utestall med 4 boxar
 • Fikastuga som även har övernattningsmöjligheter, där finns komplett kök, dusch och WC
 • Belyst ridbana 20x40m
 • Sommar- och vinterhagar med träd/skog där hästarna kan söka skydd mot värme, blåst, regn eller ohyra0044_augusti_2011

I trakterna kring Ängvaktartorp finns många fina och varierande ridvägar/stigar att upptäcka. Ridhus finns tillgängligt inom 15 minuter med bil och transport.

Hela anläggningen är godkänd och förprövad av Länsstyrelsen. Totalt är anläggningen godkänd för fler än 50 hästar.

Lösdrift
Vintersäsongen pågår normalt (beroende på väder och grästillväxt) mellan oktober-maj.
Alla hästar har fri tillgång på grovfoder dygnet runt för att tillfredsställa tuggbehovet. Ligghallar med permanentbäddar av halm finns i alla vinterhagar. Ligghallarna strös med ny halm regelbundet och mockas ut en gång per år.
Utfodring av hösilage/hö sker två gånger dagligen i foderbord i hagen, vi ger stora fodergivor så att det räcker nästan dygnet runt, övrig tid finns fri tillgång till halm att äta. På detta sätt har vi bra koll på alla hästars allmäntillstånd samt koll på att fodret håller en bra kvalitet. Mängd hösilage/hö anpassas till respektive flocks behov.  Vid behov görs även individuell utfodring av kraftfoder. Vi köper endast analyserat grovfoder av mycket bra kvalitet, med värden anpassade för flockens behov.009_dina

Som inackordering på lösdrift ingår följande under vintersäsongen:

 • Daglig tillsyn
 • Fri tillgång på grovfoder (halm/hösilage/hö)
 • Ligghall med permanentbädd av halm
 • Salt och mineraler
 • Fri tillgång på vatten
 • Vid behov kraftfoder
 • Vid behov box i stallet

Tjänster såsom skötsel, träning, motionering går att köpa till.

Vi har olika flockar på gården där grovfodret är anpassat för att passa näringsbehovet i just den flocken.

 • 040_aprilAvelsflock ston som är dräktiga eller har föl vid sidan. Hagen består till största del av öppen yta, men även en dunge med skog, hagen är ca 3 hektar.
 • Unghästflock-ston består av ston från 1 år och uppåt. Hage med kuperad terräng, ca hälften skog och hälften öppna ytor, ca 4 hektar.
 • Unghästflock-hingstar består av hingstar från 1-3 år samt några äldre valacker som håller koll på de unga. Hage med kuperad terräng, både skog och stora öppna ytor busa på, ca 6,5 hektar.

 

Sommarbete
Sommarbetessäsongen på Ängvaktartorp pågår normalt mellan maj-oktober (beroende på väder och grästillväxt)
Vi erbjuder sommarbete i naturbeteshagar i stora hästflockar. Våra hagar är av varierande storlek, omgärdade av stabilt och välsträckt eltrådsstaket.  I alla hagar finns dessutom naturliga skydd mot insekter, värme eller regn i form av träd och skog eller ligghallar.
Vi sköter om betena genom att regelbundet köra med betesputs och betesharv.

Som inackordering på sommarbete ingår följande:

 • Daglig tillsyn
 • Fri tillgång på vatten
 • Salt och mineraler

På sommaren har vi följande flockar:

 • Digivande ston med föl, fodras dagligen med kraftfoder samt pyssel med fölen
 • Ungstoflock, ston från ett år, samt några äldre ston för att hålla koll på de unga
 • Unghingstflock, hingstar mellan 1-3 år, samt någon/några äldre valacker som uppfostrare
 • Stoflock övriga, ridhästar samt ston som ska betäckas
 • Valacker, våra valacker som används som ridhästar